Cách Đưa Microsoft Word Ra Desktop

Cách tạo icon Facebook ngoài màn hình máy tính, laptop. Cách ẩn icon Desktop, Ẩn và hiển thị thư mục file ngoài màn hình máy t. Cách đưa Hibernate ra ngoài màn hình nền Desktop. Cách đưa Icon ra desktop trong Win 10. Đưa My Computer ra ngoài màn hình Start Screen trên Windows 8. Cách tạo icon Facebook ngoài màn hình máy tính, laptop. Làm thế nào để đưa icon This PC (Computer) ra màn hình Desktop ?. Hướng dẫn cách đưa biểu tượng my computer ra màn hình trên windows 7